Mobiele spuitcabine

 

In de wereld van modern schadeherstel wordt veel gesproken over efficiëntere reparatiemethodes en terugdringen van kosten in combinatie met “slimmere” equipment.

In het kader hiervan heeft Elpo een mobiele spuitcabine ontwikkelt die geheel past in deze strategie, de Elpo S(mart) R(epair) S(olution) en zal door het leven gaan als de Elpo SRS.

Uitgangspunt hierbij is geweest dat er zo min mogelijk met een auto door de werkplaats gemanoeuvreerd hoeft te worden en alle voorkomende werkzaamheden van het herstelproces zoals demontage, plaatwerken ,voorbewerken, schuurwerkzaamheden en spuiten op één werkplek uitgevoerd kunnen worden.

Het huidige schade-aanbod bestaat voor zo’n 70% uit kleine schades en spot-repairs. Om uiteindelijk tot een doelgerichte besparing in het gehele herstelproces te komen van uren en kosten is het van groot belang dat wij als toonaangevende spuitcabine-leverancier ook meedenken in dat proces en de ontwikkelingen op de voet volgen en daarop anticiperen.

Het ontstaan van de Elpo SRS is dan ook een antwoord op dergelijke ontwikkelingen.

De Elpo SRS is een verrijdbare cabine, die wordt geplaatst op een rails. Het railprofiel wordt op de vloer of in de vloer gemonteerd. I.v.m. het kostenniveau is bewust gekozen voor een railsysteem i.p.v. bijvoorbeeld een erg kostbare hangende constructie aan dakspanten of ruimte-beperkende staalconstructie.

Door zijn diagonale luchtstroming en doeltreffende constructie kan de Elpo SRS heel goed gecombineerd worden met bestaande voorbewerkingsinstallaties of uiteraard in combinatie met een nieuwe voorbewerkingslijn. De lucht wordt via het filterplafond in de cabine ingeblazen en via de voorbewerkingsinstallatie(s) afgevoerd.

Door een toevoerventilator toe te passen heerst er in de cabine een geringe overdruk. Hierdoor is er minder risico op stof in de cabine en uiteindelijk dus ook in het spuitwerk. Gunstig gevolg hiervan is dus minder poetsen en minder nabewerking.

Er zijn variaties in uitvoering mogelijk.

Denk daarbij aan de verlichting en energievoorzieningen in de cabine.

Naast de besparing in tijd en kosten van het reparatieproces is er ook gekeken naar de kosten voor het gebruik van de Elpo SRS, zoals de energiekosten.

Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van verlichting en zal de cabine uitgevoerd worden met LED verlichting, die zich kenmerkt door een hoogwaardige kwaliteit, levensduur en lichtopbrengst.

Door de toepassing van de juiste reparatiemiddelen hoeft de cabine ook niet verwarmd te worden, hetgeen een positieve invloed heeft op de energierekening.

De cabine is aan beide zijden voorzien van een elektrisch bediende rolwand met daarin een transparante zichtstrook.

Met beide deuren geopend kan de cabine eenvoudig heen en weer geschoven worden over een auto die klaar staat om gespoten te worden. Het spuiten van meerdere staande en liggende delen is geen probleem.

Tevens kan de doorlooptijd nog verkort worden door toepassing van een InfraRood-systeem of UV-A lamp.

Er wordt dus fors bespaart op inefficiënte uren door minder manoeuvreren, snellere reparatietijden, minder nazorg en energiekosten. Maar bijvoorbeeld ook op de huurauto die sneller terug is doordat de totale doorlooptijd een stuk korter is geworden. Door het hele pakket aan maatregelen kunnen reparaties zelfs binnen een dag, c.q. dagdeel uitgevoerd worden waardoor een huurauto wellicht helemaal achterwege kan blijven.

Door dit alles kunnen besparingen gerealiseerd worden die variëren van 30 tot 60% waarmee de Elpo SRS een verantwoorde aanschaf is en waarmee schadeherstelbedrijven zijn ingericht op de toekomst en het te verwachten schadebeeld.

Tekening mobiele spuitcabine